Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Ważny komunikat dla użytkowników bankowości elektronicznej eBankNet

Szanowni Państwo!

30 czerwca 2022 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło organizacyjne połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany), natomiast prawne połączenie Banków nastąpiło z dniem 5 lipca 2022 r. na podstawie wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Od 05 lipca 2022 roku, połączone Banki działają pod nazwą MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE. W wyniku połączenia, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Kolejnym etapem połączenia Banków, było przeprowadzone w dniach 12-15 sierpnia 2022 r. połączenie systemów bankowości elektronicznej (Systemu eBankNet i Systemu eCorpoNet) i bankowości mobilnej, oraz utworzone "przekierowanie" ze strony www.bskoszecin.pl do www.bsmyszkow.pl.

Z uwagi na powyższe, informujemy, iż od 16.08.2022 r. w celu zalogowania się i dokonania transakcji za pomocą bankowości elektronicznej (Systemu eBankNet) należy logować się posiadanym loginem i hasłem za pośrednictwem strony internetowej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie www.bsmyszkow.pl wybierając (w prawym górnym rogu strony www) "ZALOGUJ SIĘ", a następnie "System eBankNet".

Historia Państwa transakcji, zleceń, dyspozycji zrealizowanych do 15.08.2022 r. - dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie www.bsmyszkow.pl - wybierając (w prawym górnym rogu strony www) "ZALOGUJ SIĘ", a następnie "Historia eBankNet_BSKoszęcin".

Jednocześnie informujemy, że od 16.08.2022 r. ulegnie zmianie nadpis identyfikacyjny w SMS-ach autoryzujących (hasłach SMS) i SMS-ach w usłudze SMSBankNet. Nadpis ten, wysyłany będzie z numeru "BANK" o treści: "MBS Myszkow... dla użytkowników Systemu eBankNet.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.bsmyszkow.pl, na stronach logowania do bankowości elektronicznej, jak i komunikatów w bankowości elektronicznej.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy logowaniu się do systemów bankowości elektronicznej!

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikami Banku, którzy wszystko wyjaśnią i wytłumaczą.